top of page

Nyheter

29. aug. 2023

Finansdirektøren vil at de erfarne politikerne tar den viktige avgjørelsen om Boligstiftelsen i Trondheim, før det nyvalgte bystyret tar over i høst. Samtidig truer stiftelsen med å gå til sak hvis de legges ned.

Artikkel fra Adressa: Kan gå mot rettsak hvis boligstiftelsen legges ned

24. aug. 2023

– Har du en sigg? Vart du skræmt no, eller tør du ta en kaffekopp med oss, kanskje? I en velferdsstat hvor status som kjent blir mer og mer svart/hvitt, bor folk flest som oftest i sitt eget lille univers. Stedet en har mer enn nok med seg selv og sitt, og forhåpentligvis ennå råd til å betale. Men det er knapt for oss alle nå.

Debatt: Har «vanskeligstilt» blitt et skjellsord nå?

21. aug. 2023

Flertallet i finanskomiteen går inn for å legge ned Boligstiftelsen i Trondheim. Saken skal opp i Bystyret 31.08 kl 17. Vi kjemper for at det ikke skal skje. Vi skal kjempe for at folks hjem forblir det – hjem.

Artikkel fra Adressa: Flertallet i finanskomiteen går inn for å legge ned Boligstiftelsen i Trondheim

18. aug. 2023

Flertallet i finanskomiteen går inn for å legge ned Boligstiftelsen i Trondheim. – Det er en tragedie hvis stiftelsen blir slaktet, og jeg frykter det er det som vil skje, sier Roald Arentz (R).

Artikkel fra Adressa: Raser etter vedtak om milliardverdier

18. aug. 2023

Kommunedirektøren har foreslått for bystyret at Boligstiftelsen i Trondheim bør legges ned og at nesten 900 boliger da overdras til kommunen.

Debatt: Bolig for alle?

16. aug. 2023

Den sikrer boliger til de som faller utenfor og fyller en helse- og velferdsfunksjon for en svært billig penge.

Kronikk: Et feilgrep å oppløse Boligstiftelsen

6. jul. 2023

Denne høsten skal politikerne i Trondheim vedta om kommunen ønsker å legge ned Boligstiftelsen i Trondheim. – Udemokratisk og usosialt, sier daglig leder Kathrine Standal.

Artikkel fra Plan - Kathrine Standal: Fellesskap er hele målet

25. jun. 2023

– Jeg forventer at kommunedirektøren gir en balansert fremstilling av fakta, men her underslås viktige opplysninger, sier styrelederen.

Adressa: I strupen om het, politisk potet: – Kommunen feilinformerer og holder tilbake info

17. jun. 2023

12. juni publiserte Midtnorsk debatt et noe bisart innlegg om Boligstiftelsen i Trondheim, som inneholdt ei rekke argumenter for hvorfor det er lurt av kommunen å avvikle denne til fordel for et kommunalt foretak, fordi dette nå (muligens) har blitt lov etter endringer i stiftelsesloven.

Debatt: Kommunens direktører er ikke folkevalgte

16. jun. 2023

Daglig leder i Boligstiftelsen Kathrine Standal forteller om gode boligsosiale tiltak i stiftelsens regi og etterspør eksempler på hva Trondheim kommune gjør på dette området.

Debatt: Trondheim kommune prioriterer boligsosialt arbeid

16. jun. 2023

Som styreleder i en av byens private boligstiftelser er jeg overrasket over den debatten som nå har oppstått mellom Trondheim kommunens administrasjon og Boligstiftelsen i Trondheim.

Debatt: Uansvarlig boligpolitikk for vanskeligstilte

14. jun. 2023

Ordførerkandidat Kent Ranum (H) sa til LO at Høyre garanterer at Boligstiftelsen i Trondheim opprettholdes. Hvis saken kommer til bystyret når han sitter der, vil han be om å få egen habilitet vurdert.

Artikkel fra Adressa: Vil få egen habilitet vurdert hvis saken om boligstiftelse ender på hans bord

bottom of page