top of page

Artikkel fra Rett 24: At denne lovendringen stort sett gikk under radaren, kan man undre seg over

Hovedspørsmålet er nå er om ensidig ekspropriasjon av kommunale boligstiftelser uten erstatning vil stå seg i forhold til grunnloven og Norges internasjonale forpliktelser, skriver Anders Ryssdal.

FOTO: Stian Lysberg Solum / NTB).


En lite påaktet lovendring fra i fjor er nå iferd med å settes ut i livet: Det er oppfølgningen av nytt kap 6A i stiftelsesloven om at kommunale boligstiftelser skal oppløses, og kapital og eiendeler overføres til den kommune som opprettet den. Det skal ikke betales erstatning som ved annen ekspropriasjon, fordi det ikke lenger er noen å betale til – stiftelsen er jo opphørt (!).

bottom of page