top of page

Debatt: Har «vanskeligstilt» blitt et skjellsord nå?

– Har du en sigg? Vart du skræmt no, eller tør du ta en kaffekopp med oss, kanskje? I en velferdsstat hvor status som kjent blir mer og mer svart/hvitt, bor folk flest som oftest i sitt eget lille univers. Stedet en har mer enn nok med seg selv og sitt, og forhåpentligvis ennå råd til å betale. Men det er knapt for oss alle nå.

For oss her nederst i pyramiden er et godt naboskap og en rimelig bolig nødvendig for å overleve, men ikke gitt. «Mellamon» er eksempelvis et slikt sted, ett av to prøveprosjekter som omhandler den såkalte 3. boligsektor, allmennboliger eid av Trondheim Boligstiftelse. Nå har stiftelsen fått beskjed av kommunen at den vil bli lagt ned. Fjernet. Ut av systemet.


Hva er allmennbolig, og hvorfor trenger vi disse? Allmennbolig betyr å kunne bo til en rimelig husleie som ingen andre enn beboerne selv kan profittere på i form av gjør-det-sjølprinsippet. I fellesskap gjør vi mye sjøl, hvor det meste er basert på rimelige løsninger, veldig gjerne i sterk gjenbruksånd. Vi gjør leilighetene om til hvordan vi selv vil ha de, det minste en kan kreve for å få følelsen av å få et slags eierskap til sitt eget hjem, noe en sjelden får ved å leie (dyrt) hos andre. Utvendig er det fellesskapet som rår og vi vil ha det fint rundt oss så både voksne og barn får brukt stedet tilsammans i fred og fryd.

bottom of page