top of page

Vil skape den tredje boligsektoren i Trondheim

- Det er stor forskjell på å tilby boliger eller hjem. Nøkkelen ligger å gi lange kontrakter og at folk kan male eller pusse opp som de vil. Kan man det – blir det et hjem. Alle har rett på bolig, vi vil gi folk rett til et hjem, skikkelige gode hjem.

Det sier Kathrine Emilie Standal nylig ansatt som daglig leder i Boligstiftelsen i Trondheim. Hun kommer fra jobben som daglig leder i Svartlamon boligstiftelse.

- 80% av Norges befolkning eier sin egen bolig, men prosenten er synkende, særlig i storbyene, og i særdeleshet blant lavtlønte. Det er her vi bruker den såkalte sykepleierindeksen. Den viser at en sykepleier i Oslo kun har økonomi til å kjøpe 1 til 2 prosent av boligene som legges ut på det åpne markedet.

Fakta: Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av de omsatte boligene en singel sykepleier får finansiering til å kjøpe. I 2020 var gjennomsnittslønnen for en sykepleier 600 000 kroner. Man legger til grunn boliglånsforskriften og normal norsk bankpraksis for å finne hvor mye boliglån man får med kun en inntekt.

 

- Nå skal det også sies at det er mange som tjener under 600 000 kroner, for dem er det enda vanskeligere å komme inn på boligmarkedet. Vi snakker om lærere, bussjåfører, butikkansatte osv. Folk som virkelig trengs i alle byer. Folk som er ekskludert fra boligmarkedet. Folk dagens system hindrer i å skape sitt eget hjem.

- Det er her vi kommer inn. Vi skal lage den tredje boligsektor i Trondheim. Den tredje boligsektor er en ikke-kommersiell sektor, og en stiftelse som driver innenfor den tredje boligsektor tar ikke ut overskudd, men bruker all inntekt til å realisere formålet til stiftelsen. Stiftelsens formål er blant annet å bidra til boliger for personer som av økonomiske eller sosiale årsaker har utfordringer med å komme inn på det ordinære boligmarkedet i Trondheim. Vi tilbyr lange kontrakter, og hos oss skal det være fritt fram å endre alt som er innafor de fire veggene så lenge en ikke ødelegger noe. Vi gir beboere rett til å skape sitt eget hjem. Jeg gleder meg til å realisere dette, avslutter Standal.

Kathrine Emilie Standal begynte formelt i jobben april 2022.

bottom of page