top of page

Til tross for at Boligstiftelsen i Trondheim står i fare for å bli lagt ned, vokser det frem et stort engasjement blant beboerne. Nærmere 50 personer møtte opp på Vårfest i Yrkesskolevegen forrige lørdag. De voksne deltok på dugnad, plantet grønnsaker og grillet pølser, mens barna lekte i den store grønne bakgården. I samarbeid med Agraff arkitektur har stiftelsen og beboerne laget nye uteromsplaner for boligblokken.

Boligstiftelsen driver aktivt med medvirkning/medbestemmelse, der beboerne får lov til å være med på å forme sine egne fysiske omgivelser og sosiale miljø. Alle har behov for et trygt og godt hjem på lang sikt, ikke bare en bolig. Det kan Boligstiftelsen tilby dem, noe som gjør det å leie til et fullgodt alternativ for mennesker som enten:
 

  • ikke kvalifiserer til kommunal bolig

  • ikke finner seg til rette på det private eie / leie -markedet

Kommunedirektøren og flere politkere ønsker å legge ned Boligstiftelsen og overføre alle verdiene til kommunen.
Skriv under oppropet som våre beboere har laget hvis du synes at Boligstiftelsen skal fortsette sin virksomhet med å etablere en Allmennboligsektor, og slik skape enda flere trygge, gode og langsiktige hjem.

Stopp nedleggelsen av Boligstiftelsen i Trondheim

bottom of page