top of page

Mellomveien 17-19

30 2-romsleiligheter á 45 m2, og åtte familieleiligheter á 90 m2.

Beskrivelse

Mellomveien 17 og 19, Mellamon, leies ut til Svartlamon boligstiftelse og forvaltes og driftes gjennom Svartlamon boligstiftelse som leier ut boligene. De skriver selv på sine sider om prosjektet: 


Blokkene består av 30 toromsleiligheter på 45 m2, åtte familieleiligheter på 90 m2, samt fellesareal i begge blokkene. Toroms- og familieleiligheter leies ut til henholdsvis 7000 kr og 10 000 kr pr måned, strøm og internett er ikke inkludert i leien. I front og på baksiden av blokkene finnes det grøntareal som beboerne sammen kan forme slik de ønsker. Boligstiftelsen i Trondheim har også gitt klarsignal for at beboerne kan male innvendig og utvendig, slik at blokkene både kan bli et blikkfang for forbipasserende og oppleves som trivelige hjem for beboerne.


Vi ønsker å videreføre Svartlamo-modellen, med fokus på delingsløsninger, beboerdemokrati, mangfold, lav leie og gjør-det-selv-prinsipper. Beboerne avgjør i fellesskap hvordan de ønsker å ha det sammen og hvordan boligprosjektet skal utvikles videre.


Svartlamo-modellen medfører at hver enkelt beboer tar et større ansvar for vedlikehold av egen bolig og fellesareal enn i typiske andre leieforhold. Ved å gjøre vedlikeholds- og driftsoppgaver sammen og utnytte hverandres ressurser og tjenester, kan husleia reduseres til under gjengs leie. Det forutsettes at beboerne deltar med egeninnsats for å holde husleien lav, noe som kan gjøres på mange måter, både gjennom fysisk arbeid, forvaltning, verv og sosialt.


Vær forberedt på at det kreves langt mer av hver enkelt enn i et ordinært borettslag. I tillegg til å bidra til fellesprosjekter, forventer vi at du foretar innvendig vedlikehold selv, og at du fikser eventuelle utbedringer for egen regning. Med ansvar følger også frihet; du kan male som du vil, legge nye gulv, henge opp det du ønsker på veggene, bytte kjøkkeninnredning osv så lenge du ikke reduserer standarden på leiligheten. Vi ønsker at du skal skape ditt eget hjem! Det vil være mulighet for å forme leiligheten selv i familieleilighetene ved å sette opp lettvegger for å skape gode og funksjonelle romløsninger.


Vi er glad for å kunne tilby boliger med heisadkomst og vi oppfordrer spesielt deg som har bevegelsesutfordringer til å søke. Vi er trygg på at du også vil kunne være en ressurs til fellesskapet. De eneste kriteriene for å søke til dette prosjektet er at en av ulike årsaker ikke kan eller vil eie egen bolig, og at en har et ønske om å bo, bidra og delta i et fellesskap. Vi ønsker et stort mangfold av søkere, både når det kommer til alder, ressurser, interesser og livssituasjon.

Faktaseksjon

Vaktmester

Heis

Universelt utformet

Beliggenhet

Mellomveien 17, 7042 Trondheim, Norway

bottom of page