top of page

Kronikk: Et feilgrep å oppløse Boligstiftelsen

Den sikrer boliger til de som faller utenfor og fyller en helse- og velferdsfunksjon for en svært billig penge.

FOTO: Frank Cadamarteri


I løpet av høsten skal Trondheims politikere bestemme om de ønsker at den kommunalt opprettede Boligstiftelsen i Trondheim skal oppløses og erstattes med et kommunalt foretak. Vi er forskere ved Fakultetet for arkitektur og design som har fulgt Boligstiftelsens boligsosiale utviklingsarbeid gjennomtre år i prosjekter finansiert av Husbanken. Vi mener Boligstiftelsen fyller en svært viktig rolle som et boligsosialt redskap i Trondheim og at det vil være et feilgrep å oppløse den.

bottom of page