top of page

Debatt: Trondheim kommune prioriterer boligsosialt arbeid

Daglig leder i Boligstiftelsen Kathrine Standal forteller om gode boligsosiale tiltak i stiftelsens regi og etterspør eksempler på hva Trondheim kommune gjør på dette området.

FOTO: Terese Samuelsen


Både kommunens boligpolitiske plan og «Trondheimsløftet» (kommuneplanens samfunnsdel) forplikter kommunen til å jobbe for et mangfold av bomiljø og møteplasser. Målet er tilgang til gode og trygge boliger i nabolag med møteplasser og kvaliteter som fremmer trivsel, livskvalitet og helse.


En viktig del av det boligsosiale arbeidet gjøres av dedikerte ansatte i kontakt med innbyggere innenfor en rekke tjenestetilbud. De med behov for ekstra oppfølging i bolig får jevnlig tilbud om dette. Kommunens bomiljøteam jobber forebyggende og samarbeider med flere borettslag og sameier om beboermøter og dugnader. Her jobber vi aktivt sammen med våre leietakere for å skape et godt bomiljø. Teamet jobber også med konflikthåndtering mellom naboer, og gjennomfører hjemmebesøk og dialogmøter mellom naboer.

bottom of page