top of page

Artikkel fra SINTEF: Vi trenger "en tredje boligsektor" – og det er fullt mulig å realisere den

Kathrine Nitter fra Gemini.no har skrevet en artikkel på sintef.no om den "tredje boligsektor" og at det er fullt mulig å realisere den.

Erfaringer fra Trondheim viser hvordan norske kommuner kan bidra til rimelige utleieboliger med forutsigbare leieforhold.  Samarbeid med non profit-organisasjoner og ideelle stiftelser kan være en vei å gå.

bottom of page