top of page

Artikkel fra Adressa: Vil få egen habilitet vurdert hvis saken om boligstiftelse ender på hans bord

Ordførerkandidat Kent Ranum (H) sa til LO at Høyre garanterer at Boligstiftelsen i Trondheim opprettholdes. Hvis saken kommer til bystyret når han sitter der, vil han be om å få egen habilitet vurdert.

FOTO: Morten Antonsen


De siste ukene har Adresseavisen skrevet flere saker om at kommunedirektøren vil legge ned Boligstiftelsen i Trondheim, og overdra leilighetene til kommunen. Det dreier seg om 875 leiligheter til verdier for rundt 2,2 milliarder kroner, så dette er en stor og viktig sak for den kommunale boligsektoren.


Arbeiderpartiet og Senterpartiet går inn for dette, men det har vært uklart hva Høyre egentlig mener i saken.

bottom of page