top of page

Artikkel fra Adressa: Flertallet i finanskomiteen går inn for å legge ned Boligstiftelsen i Trondheim

Flertallet i finanskomiteen går inn for å legge ned Boligstiftelsen i Trondheim. Saken skal opp i Bystyret 31.08 kl 17. Vi kjemper for at det ikke skal skje. Vi skal kjempe for at folks hjem forblir det – hjem.

Foto: Terje Svaan


Her kan du lese en kjempefin reportasje om stiftelsen og om de som bor der fra Adresseavisen 21.08.

Les også reaksjoner fra politikere etter finanskomiteen her:


https://www.adressa.no/nyheter/trondheim/i/kEzv36/raser-etter-vedtak-om-milliardverdier-en-tragedie-hvis-stiftelsen-blir-slaktet

bottom of page