top of page

Styret

Harald Bjørlykke

Harald har vært styreleder i stiftelsen siden 2016. Han er til daglig prosjektsjef i Borg Forvaltning AS og jobber der primært med utvikling av næringseiendom. Har variert eiendomserfaring og ledererfaring fra offentlig og privat virksomhet.

Bilde av Harald Bjørlykke

Karin Høyland

Karin har vært nestleder i styret i stiftelsen siden 2012. Hun er til daglig seniorforsker i SINTEF Community og jobber blant annet med forskning om boliger, boformer til ulike beboergrupper deriblant ulike marginaliserte grupper.

Bilde av Karin Høyland

Espen Arnfinnssønn Johansen

Espen har vært styremedlem siden 2012 og har arbeidet som seniorrådgiver i Trondheim kommune. Han har bl.a. jobbet med oppgaver innen områdene sosialt arbeid, kultur, kommuneøkonomi og kommunens flyktninge- og innvandrerarbeid.

Bilde av Espen Arnfinnssønn Johansen

Mette Harriet Berntsen

Mette har jobbet som seniorrådgiver og planlegger i kommunedirektørens fagstab i Trondheim kommune innen helse- og sosiale tjenester og oppvekst barn og unge med særlig fokus på barn og familier i sårbare livssituasjoner.

Bilde av Mette Harriet Berntsen

Linn Bauck

Linn er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Hun arbeider i dag som jurist og tiltaksleder for Gatejuristen Trondheim. Linn har tidligere jobbet som ansvarlig for myndighetskontakt i stiftelsen MOT og som politisk rådgiver i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bilde av Linn Bauck
bottom of page