top of page

Personvernerklæring

Boligstiftelsen i Trondheim tar personvern på alvor og vil til enhver tid behandle personopplysninger innen rammen av gjeldende lov og forskrift. 

 

Formålet med erklæringen er å forklare når og hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan informasjonen brukes og dine rettigheter i forbindelse med innsamling og oppbevaring av personvernopplysninger. Personvernerklæringen vil bidra til at personopplysningene blir behandlet i samsvar med regelverket. 

 

Hvilke opplysninger registreres om deg? 

Når du søker på bolig hos Boligstiftelsen i Trondheim registreres navn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer. I tillegg kan det registreres husstandsmedlemmer som er med på søknaden og alder på disse. Det kan også lagres den informasjonen du gir til stiftelsen når du søker på bolig hos Boligstiftelsen i Trondheim. Når du får tildelt bolig registreres i tillegg fødsels- og personnummer. Eventuelle klager og andre relevante henvendelser under leieforholdet vil også bli registrert og lagret. 

Personopplysningene samles inn direkte fra deg som søker bolig eller signerer en leiekontrakt, ved at du registrerer dine personopplysninger på søknadsskjema og/eller leiekontrakt. Ved behov vil Boligstiftelsen i Trondheim kunne innhente og registrere personopplysninger fra Folkeregisteret. 

 

Kontaktinformasjon til Boligstiftelsen i Trondheim

Boligstiftelsen i Trondheim er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Har du spørsmål om behandlingen eller ønsker å komme i kontakt med oss for å utøve dine rettigheter, finner du kontaktinformasjonen vår nedenfor: 

 

Boligstiftelsen i Trondheim

Krambugata 2

7011 Trondheim

Organisasjonsnummer: 962133002

E-post adresse: info@boligstiftelsenitrondheim.no

Telefon: 92096277

 

Boligstiftelsen i Trondheim er behandlingsansvarlig

Boligstiftelsen i Trondheim er behandlingsansvarlig for håndteringen av dine personopplysninger. 

 

Behandlingsgrunnlaget

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert. Samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved henvendelse til stiftelsen. Boligstiftelsen kan videre behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse vi har,  ved behov for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i eller for å treffe tiltak på anmodning fra den registrerte før en avtaleinngåelse. 
 

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene lagres elektronisk i datasystemene til Boligstiftelsen i Trondheim og forblir lagret og behandlet så lenge det foreligger gyldig samtykke eller annet gyldig behandlingsgrunnlag. 

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen av personopplysninger fra søkere og beboere er å kunne tilby boliger til de som faller innenfor stiftelsens vedtekter. Vi ber om dine personopplysninger for å kunne svare på forespørsler, behandle boligsøknader, kontakte søkere og beboere, sende informasjon som kan være relevant for deg og benytte opplysningene til referanse ved senere leieforhold. 

 

Dine rettigheter

Personer med registrerte personopplysninger lagret hos Boligstiftelsen i Trondheim har følgende rettigheter: 

  • Be om tilgang til opplysninger som er lagret om dem

  • Be om retting av opplysninger som er uriktige

  • Be om sletting av opplysninger

  • Be om begrensning av behandling

  • Protestere mot at opplysninger blir behandlet

  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller til tredjepart

  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling

  • Rett til å klage på den behandlingsansvarliges behandling av personopplysninger til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet. 

Personvernerklæring – datatilsynet

 

Les hva Datatilsynet sier om personvernerklæringer

bottom of page