top of page

Debatt: Bolig for alle?

Kommunedirektøren har foreslått for bystyret at Boligstiftelsen i Trondheim bør legges ned og at nesten 900 boliger da overdras til kommunen.

Det blir argumentert med at kommunen gjennom dette kan gi billigere husleie i kommunale boliger «til de som virkelig er vanskeligstilte», som kommunens finansdirektør og byutviklingsdirektør skrev i Adressa i juni. Håvard Ravn Ottesen, Leder NFU Trondheim, stiller dette spørsmålet samme måned; «Tredje boligsektor på bekostning av byens svakeste?» Han kritiserer Boligstiftelsen i Trondheim for å ha forlatt de vanskeligstilte til fordel for «alle».


I min jobb i Kirkens Bymisjon har jeg ofte hørt de vi jobber for omtalt som samfunnets «svakeste». Jeg opplever stadig at det blant disse påstått «svakeste», er noen av de sterkeste menneskene jeg har møtt. Mennesker som reiser seg på nytt og på nytt, noen med en blytung bagasje. Som bostedsløs har du ingen steder å sette fra deg verken faktisk eller emosjonell bagasje.

bottom of page