top of page

Artikkel fra Plan - Kathrine Standal: Fellesskap er hele målet

Denne høsten skal politikerne i Trondheim vedta om kommunen ønsker å legge ned Boligstiftelsen i Trondheim. – Udemokratisk og usosialt, sier daglig leder Kathrine Standal.

– Det er mange som strever, sier Kathrine Emilie Standal i Boligstiftelsen i Trondheim. Den ikke-kommersielle stiftelsen eier 875 leiligheter og tilbyr langsiktige boforhold for mennesker som av ulike årsaker ikke kommer inn på markedet.

bottom of page