top of page

Artikkel fra Adressa: Vil legge ned stiftelse med 1400 beboere – og overføre verdier for 2,2 milliarder

Boligstiftelsen i Trondheim, med sine 875 leiligheter og verdier for rundt 2,2 milliarder kroner, kan bli oppløst og overført til kommunen. Stiftelsen protesterer på det sterkeste.

Vi mener det vil være feil - og ulovlig - å oppheve stiftelsen, sier Kathrine E. Standal, daglig leder for Boligstiftelsen i Trondheim. FOTO: Håvard Haugseth Jensen.

bottom of page