top of page

Må folks hjem ryke for å berge kommuneøkonomien?

Sykepleier og styremedlem i Strinda Rødt, Maria Vik har skrevet et debattinnlegg i Adresseavisen.

I 1972 investerte Trondheim kommune 10 000 kroner i en boligstiftelse. På denne tiden var det gode grunner til å etablere boligstiftelser fordi dette ga kommunen indirekte kontroll samt statstilskudd og lån i Husbanken. Stiftelsesformen ga med andre ord insentiver for kommunen.

bottom of page