top of page

Kronikk i Trønderdebatt om god og rettferdig boligpolitikk

Kathrine Standal, leder i Boligstiftelsen i Trondheim, har skrevet en kronikk i Trønderdebatt om behovet for en god og rettferdig boligpolitikk.

Hvem skal kjempe fram retten til bolig når den store delen av majoritetsbefolkningen ikke ser behovet for en ny boligpolitikk og har en (stor) egeninteresse i at boligprisene øker, og de som faller utenfor ofte har mer enn nok med å holde seg flytende i et dyrt, til dels uprofesjonelt marked som ofte tilbyr kortsiktighet og dårlig bokvalitet, spør Kathrine Standal.

bottom of page