top of page

Debatt: Uansvarlig boligpolitikk for vanskeligstilte

Som styreleder i en av byens private boligstiftelser er jeg overrasket over den debatten som nå har oppstått mellom Trondheim kommunens administrasjon og Boligstiftelsen i Trondheim.

Her ønsker nå administrasjonen å legge ned den kommunale boligstiftelsen. Dette betyr at de kan overta eiendomsmassen fra boligstiftelsen uten vederlag. Jeg synes det er skremmende å registrere at kommunen nå har planer om å overta Boligstiftelsen, som er et godt tilbud ovenfor de mange i Trondheim som av ulike økonomiske årsaker ikke har mulighet til å skaffe seg leilighet på egen hånd.

bottom of page